Menu Sluiten

Marketing & Branding

Hoe trek je als toeristische bestemming meer mensen en investeerders aan? Of hoe weer je de toeristen juist omdat een stad als Venetië of Barcelona overspoeld is met toerisme? Dit zijn voorbeeldvragen die in de toeristische sector vaak naar voren komen. Het communiceren, managen en marketen van een toeristisch ‘merk’, of dat nou een stad (Visit Maastricht), regio (Catalunya Turisme) of land (Visit Switzerland) is, zijn belangrijke zaken om op deze vragen in te spelen.

Tijdens mijn tweede master in Tarragona aan de Universitat Rovira i Virgili heb ik veel vakken gehad over tourism marketing and management. De studie heet Master Management in Tourism Destinations en ik heb hier een jaar lang met veel plezier in gestudeerd. Daarnaast heb ik stage mogen lopen bij Reus Promoció, waarbij ik een nieuw marketing plan mocht uitwerken om Reus als toegangspoort richting de omliggende gastronomische gebieden te promoten.

Mijn kennis en interesses op dit gebied wil ik graag met jullie delen. Op deze pagina zul je daarom alle relevante blogs, interessante externe links of de promotievideo van de maand gemakkelijk terugvinden.

Reus is een middelgroot stadje in het binnenland van Catalonië, Spanje. De stad ademt de sfeer van Antoni Gaudí uit, omdat de Catalaanse architect hier geboren is. Reus wordt daarom ook geprofileerd als “Ciutat amb Geni”. Daarnaast heeft Reus nog een aantal andere toeristische ingrediënten: Vermut (alcoholisch drankje), de omliggende wijn- en olijfvelden en de modernistische architectuur. Lees hier rechts gelijk het verslag. Let wel: Dit is in het Spaans geschreven, dus kun je gelijk even de taal leren.

Elke maand vervang ik bovenstaande link met een andere marketingcampagne van een toeristische organisatie die mij het meest aanspreekt. Deze maand is dat het spotje van South Africa Tourism. Tijdens mijn tijd in Spanje heb ik geleerd deze spotjes te analyseren. Aan wie is de marketingcampagne gericht? Welke bestemmingen komen in het spotje terug? En wat voor type mensen, bijvoorbeeld stelletjes, groepen vrienden, etc, komen er in terug? Als je naar het spotje kijkt, wat valt jou dan op? Ik ben benieuwd!

Het verschijnsel toerisme en de handelingen van toeristen worden tot op zekere hoogte bepaald door het imago.
Dit heeft directe gevolgen voor toeristische bestemmingen en hun beheersorganisaties.
organisaties. Deze zogenaamde beelden van toeristische bestemmingen zijn sociale constructen die moeten worden
begrepen moeten worden als complexe constructies. In de context van deze studie worden beelden van toeristische bestemmingen gezien
als een interactie tussen het waargenomen beeld, hoe toeristen verwachtingen hebben en
ervaringen over een bepaalde bestemming, en het geprojecteerde beeld, dat meestal wordt geconstrueerd
door de organisaties die de bestemming willen verkopen. Hoe kleiner het verschil tussen het
waargenomen en geprojecteerde beeld, hoe beter het is. Deze studie wil nagaan of er een (mis)match is
tussen het waargenomen en het geprojecteerde imago, vanuit de context van Catalaanse DMO’s en Nederlandse toeristen.
toeristen.

Om het brede beeld van toeristische bestemmingen vast te leggen, gebruikt deze studie de kwalitatieve methode van
mental mapping als een nuttige manier om te onthullen hoe toeristen toeristische bestemmingen waarnemen in een
ruimtelijke dimensie. Mentale kaarten kunnen worden gebruikt als nuttige instrumenten om de dynamiek te onthullen tussen
mensen en de omgeving waarin zij leven. Om na te gaan of de waargenomen beelden van de toeristen
overeenkomen met het geprojecteerde beeld dat de Spaanse regio Catalonië heeft opgebouwd, is een inhoudelijke
analyse uitgevoerd op de officiële website van het Catalaans Verkeersbureau.

Het beeld van de toeristische bestemming dat op de Benelux-markt wordt geprojecteerd is eerder normatief, aangezien
deze boodschap van de Catalaanse DMO is wat zij zelf wensen in het belang van de Catalaanse
toeristische sector en om duurzaam toerisme op haar grondgebied te stimuleren. Het waargenomen imago,
in tegenstelling tot het geprojecteerde en bevooroordeelde beeld van de DMO, is eerder een beschrijvende perceptie,
gebaseerd op de ervaringen van de toeristen en wat zij voelen tijdens hun vakantie naar een toeristische
bestemming. Omdat deze twee beelden, zoals in deze studie wordt geconcludeerd, verschillend zijn, moeten de DMO’s
een uitdaging om die beelden beter op elkaar af te stemmen.

%d bloggers liken dit: